Bảng màu sơn Nippon Vatex

   Sơn kinh tế Nippon Vatex là loại sơn nước có tính năng chống rêu, mố hiệu quả,, màng sơn phẳng đẹp. Được dùng để trang trí và bảo vệ môi trường nội thất. Nippon Matex dễ dàng sử dụng, tiện lợi,  có độ che phủ và bao phủ cao.

Bảng màu sơn kinh tế Nippon Vatex

ą
bả tườngTKS Bột,
23:48, 29 thg 6, 2016
Comments