Bảng màu sơn nội thất bóng Joton Exfa

Sơn nội thất bóng Joton Exfa là một loại sơn gốc nước chất lượng ngoại hạng, dùng sơn phủ hoàn thiện bề mặt trong nhà, được chế tạo đặc biệt để có độ phủ cao, chùi rửa được và đặc biệt có khả năng che lấp các khe nứt nhỏ. Lớp sơn hoàn thiện sáng ánh ngọc và thơm mùi hoa lan. Sơn nội thất bóng Joton Exfa phù hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng.
Bảng màu sơn Joton bóng nội thất thượng hạng Exfa

Comments