Bảng màu sơn ngoại thất mịn Joton Jony-H

Sơn ngoại thất mịn JotonJony là một loại sơn ngoại thất gốc nước chất lượng cao, có màng sơn bóng mịn, dùng sơn phủ bề mặt bên ngoài nhà. Loại sơn này chống thấm nước, rêu mốc, kiềm và chùi rửa được. Sơn ngoại thất mịn Joton Jony phù hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, ximăng, gạch ngói,…
Bảng màu sơn Joton mịn ngoại thất Jony-H

Comments